Koesteren betekent hoop.

De helende kracht van het kind in jezelf.
Auteur: John Bradshaw.

Bij onze geboorte zijn we nog een onbeschreven blad. Dat onbeschreven blad , het kind in jezelf, wordt tijdens het opgroeien verwond door verlatenheid of een slecht functionerend gezinsverband.
Dat leidt tot gevoelens van eenzaamheid, onzekerheid en verdriet. Wij blijven verder functioneren volgens de patronen van deze scheefgegroeide ontwikkeling. Als volwassenen uit zich dit in verslavingen, destructief gedrag, problematische relaties en verlies van energie.

Dit boek bevat ook praktische oefeningen, zoals het schrijven van een brief aan jezelf ( als baby, peuter, kleuter, schoolkind en adolescent) om jezelf te vinden; de patronen in je leven te herkennen.
Op naar een gelukkiger leven!