Ed Vos, 40 jaar beroepsfotograaf probeert verschijnselen op foto’s vanuit zijn vakkennis op technische wijze te verklaren.
Dit lukte altijd uitstekend tot hij met het fenomeen lichtbollen in aanraking kwam.

ISBN 978- 90- 202-0366-0
Uitgeverij Ankh-Hermes