Fred Teunissen deed meer dan 2 jaar onderzoek naar het mysterie van chemtrails. Hij doet verslag van zijn bevindingen en maakt de lezer deelgenoot van zijn intense bezorgdheid.

Ze bevatten nanodeeltjes van metalen en andere stoffen die zo onvoorstelbaar klein zijn dat ons afweersysteem ze niet herkent. Ze worden opgenomen in vitale organen en veroorzaken daar ontstekingen die ons ziek maken.

Het ‘ sprayen’ is slechts één kant van de chemtrail-medaille. De andere is het ‘ zappen’: het met hoogfrequente-elektromagnetische energie doorstralen van de met chemtrails bewerkte atmosfeer. Ook dit zappen heeft ingrijpende gevolgen voor de gezondheid van al wat leeft en groeit.

De auteur pleit voor een SkyLab, een burgerinitiatief dat onafhankelijk en met geavanceerde meetapparatuur gaat vaststellen wat er zoal uit de hemel op ons neerdaalt. Dit initiatief is onderdeel van zijn achtpuntenplan om het chemtrail-tij te keren.

ISBN978- 94-91728-27-3
Uitgeverij Trophonios Publishing