Gabriele Kuby schreef het boek: De seksuele  revolutie.. Zij is sociologe en moeder van 3 kinderen. Uitgeverij De Blauwe Tijger     ISBN 978- 94- 921631-4

De seksuele revolutie is een aanval op de democratische vrijheid, in het bijzonder gericht tegen de christenen. Onze beschaving staat op het spel. Zoveel mogelijk mensen zouden dit boek moeten lezen, om er zich bewust van te worden, wat er te wachten staat als ze zich er niet tegen verzetten. Prof. dr. Robert Spaemann

Uitgangspunt van dit boek: dat het wonderlijke van de seksualiteit op een beschaafde manier mag ontwikkeld worden, voor een succesvolle relatie en een succesvol leven. Het is een verhelderend boek. De seksuele revolutie- boeksamenvatting

De meeste burgers kennen het woord ‘ gendermainstreaming’ niet. Ze weten dus niet dat ze al jaren onderworpen zijn aan een heropvoedingsprogramma dat van de regeringen, de Europese autoriteiten en een deel van de media uitgaat.

Wat moet verdreven worden? Een eeuwenoude gewoonte van de mensheid, onderscheid tussen man en vrouw, wederzijdse seksuele aantrekkingskracht van beide seksen waarop het voortbestaan van de mensheid gebaseerd is, bevoorrecht door geïndustrialiseerde privileges, en aan bepaalde regels onderworpen. Het begrip van het normale wordt een taboe.

Deze wereldwijde revolutie heeft betrekking op iedereen.

Het geluk lijkt heel ver weg. Eén van de oorzaken, wellicht de belangrijkste, is de deregulering van e seksuele normen. De seksuele revolutie staat op het punt de traditionele waardesystemen van alle culturen en religies kapot te maken.

Boeksamenvatting: zie link